نوروز چگونه به فهرست يونسكو داخل شد؟

عيد نوروز


«نوروز چگونه به فهرست يونسکو داخل شد؟»

 نوروز چگونه به فهرست يونسکو داخل شد؟

بعد از پذیرش سند يونسکو در باره ی بین المللی اعلان شدن جشن نوروز،   خبرگزاری های کشور‌هایی که نوروز ‌را تجليل می کنند،  نوروز ‌را ازآن خود و پیشنهاد در باره ی جهانی شدن آن را نیز ابتکار خود اعلام نمودند. ولی از اصل مطلب کسی سوال نمی کرد و واقعیت به آن شکل که بوده، بیان نمی شد.

حتی بعضی رسانه هاي خبری جمهوری تاجیکستان نیز تحت تأثیر اخبار سايت هاي اینترنتي‌ کشور‌های دیگر هیاهو کردندکه کشور ما در این زمینه از خود هیچ ابتکاری نشان نداده‌است. بعد از آن که در مصاحبه‌ها در باره ی این مسئله آگاهی داده شد، احساسات ژورنالیست ها  به اعتدال درآمد. اصلاً، طرح مسئله در خلال مسائل دیگر، هنگام ملاقات امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، با كوشيرو ماتسورا ، مدیر کل سابق يونسکو که اولین بار پاییز سال 2002 میلادی به تاجیکستان آمده بود، بیان گردید. در بوستان سراي حکومتی، امام علی رحمان، به افتخار كوشيرو ماتسورا ضیافت آراست‌. سرور دولت، انار‌های خیلی کلان ‌و خوش رنگ و میوه‌های خوش طعم کشور ‌را توصیف کرده، برای مهمان خود در باره‌ي سنّت ‌های ملی ما، قدیم بودن فرهنگ کشاورزي‌ تاجیکان، جشن ملّی به ميراث آمده،  نقل کرد. از جمله، در باره‌ي فرهنگ مادّی، یعنی یادگار‌های تاریخی و مدني تاجیکان، فرهنگ غیرمادی، از قبیل موسیقی کلاسیکی «شش مقام» و جشن نوروز با افتخار یادآور شد. در این صحبت همچنین در باره‌ي تجلیل جشن 2700 سالگی شهر کولاب مبادله‌ي افکار صورت گرفت.

كوشيرو ماتسورا، که خود یک مرد شرقی فرهنگ دوست و انسانی خیلی نجیب است، از بازدید قلعه ی حصار و مدرسه‌ی اینترنت ناحیه ی شهر نو، تأثیرات زیادی پذیرفت. بعد از بازگشت به مهمانخانه به همکارانش و کمینه[نگارنده] تأکید کردکه تاجیکان تاریخی غنی دارند، کوشش کنید که یادگار‌های مادی و معنوی آنان برای وارد شدن به فهرست یادگار‌های جهانی يونسکو پیشنهاد گردند‌.

از همان وقت احترام ‌ كوشيرو ماتسورا به ریاست جمهور تاجیکستان زیاد شده، در بینشان مناسبات قوي دوستی به وجود آمد. به لطف این دوستی، رابطه ی مدیرکل يونسکو با نگارنده نیز خیلی صمیمانه و رفیقانه بود. او هنگام به وجود آمدن مشکل‌هایی در مورد «شش مقام»، برقرار کردن حقوق آواز تاجیکستان در يونسکو، مسئله‌های سَرَزم، جشن کولاب و غیره، رفتار خیلی خیرخواهانه  داشت و به کمیسیون ملی تاجیکستان درباره ی کار‌های يونسکو بی غرضانه یاری مي رساند.

در مورد نوروز و «شش مقام» به عنوان یادگار‌ غير مادي تاجیکان سال  2003 میلادی هنگام ملاقات هیأت کمیسیون ملی تاجیکستان در باره ی کار‌های يونسکو ( این هیأت از بنده به عنوان رئیس کمیسیون؛ عبدالجبار رحمان اُف، که آن وقت وظیفه‌ي مدیر شعبه‌ي فرهنگ دستگاه اجرائیه رئیس جمهور ‌را به عهده داشت و خانم  باباجان آوا کاتب مسئول[سردبیر]، عبارت بود)، به كوشيرو ماتسورا ، پیرامون مسائل دیگر مذاکره نموده و در باره‌ي به فهرست یادگار‌های غیرمادی داخل کردن «شش مقام» و «نوروز» یادآور شديم‌. در آن هنگام بعضی ها می خواستند، لایحه‌ي «شش مقام» را بدون اشتراک و نظرداشت جانب تاجیکستان به عنوان سرمایه ی خود، به فهرست يونسکو داخل کنند. ما نارضايتی‌ خود ‌را از این عمل به مدیرکل اظهار کرديم‌. كوشيرو ماتسورا به متصديان يونسکو سفارش کرد که بی رضایت و همکاری تاجیکان، مسئله‌ي «شش مقام» بررسی نشود. در نهایت امر این یادگار موسیقی کلاسیکی به عنوان سرمایه ی تاجیکان و سپس به عنوان میراث موسیقی ازبکان‌ پذیرفته شد.

در باره ی نوروز ، گفتگو‌هایی با هیأت ایرانی و افغانستانی صورت گرفته بود. سال 2004 میلادی کمیسیون ملی يونسکو ، عالم فرهنگ شناس، عسکرعلي رجب اُف ‌را به جلسه‌اي که در تهران برگزار گردید، فرستاد. در آن جلسه، نمایندگان کشور‌های گوناگون زبان و به نوروز علاقمند، به نتیجه‌اي نرسیدند‌. سال 2008 میلادی این مسئله در تهران بار دیگر در هیأت وسیع‌تر مورد بررسی قرار گرفت. در آن جلسه فولکلورشناس معروف تاجیک، روزی احمد از طرف کمیسیون ملی يونسکو شرکت کرد. در جلسه، نهایتاً هیأت‌ها به این نتیجه رسیدند که جشن نوروز ‌را به عنوان میراث غير مادي [معنوی] انسانیت از طرف ایران، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان‌ و چند دولت دیگر به اجلاس  سی و پنجم يونسکو پیشنهاد نمایند. همین طور موافقت حاصل شد، نوروز به فهرست یادگار‌های غير مادي يونسکو داخل شد.

این  مختصر ‌را از آن سبب ذکر کردم که تاجیکستان به حیث دولت کامل و جزء جدا ناپذير جامعه‌ي جهانی، حق و سهم شایسته‌ي خود ‌را در رشد فرهنگ جهانی گذاشته‌است و می گذارد.

نوروز سنت دیرین مردم آريائي است. این سنت با تار‌ و پود فرهنگ ایرانیان‌ و تاجیکان سرشته، به عنوان جشن بزرگ ملی ما پابرجا مانده‌است. روایت‌های زیادی هست، که بعد از شکست امپراتوري‌ هخامنشيان، اسکندر خواست نظام نو فرهنگي و ایدئولوژی یونان ‌را منتشرکند و سنت ‌های متحدکننده‌ي ايراني تباران را برهم زند. ولی نوروز از آن گرداب خونین و خرابی آور که ویرانه‌های تخت جمشيد گواه آن است، همچون روح بالنده‌ي مردم ما باقی ماند. استيلاگران عرب نیز خواستند نوروز ‌را به عنوان جزئی از فرهنگ زردشتی از میان بردارند، ولی این کار برای آنها میّسر نشد. تاجیکان و خلق‌های دیگر فارسی زبان، نوروز ‌را همچون میراث مقدس اجدادي‌ خود حفظ کردند، بعلاوه، فرهنگ خود، از جمله نوروز ‌را به خلق‌های دیگر، هدیه نمودند.

اگر به نوروز از نگاه تاریخی‌ و فلسفی نظر افکنيم، معلوم می شود که آن جزء مهمترین خودآگاهي ملی، جلوه دهنده‌ي طبیعت مسالمت آمیز تاجیکان ‌و ایرانیان می باشد. در سال های نود عصر گذشته،  برخی متعصبین، نوروز ‌را جشنی زردشتی دانسته و           می پنداشتند با اسلام ناسازگار است و طرفدار از بین بردن آن بودند. ولی خوشبختانه از جانب خلق دستگیری نیافتند‌. نوروز نه تنها اختلاف با اسلام ندارد، بلکه با فرهنگ اسلامی یکجا تفکر ملی‌ را غنی نموده و همچون جزء مهم روح بالنده‌ي ملت ما بروز می نماید.

استقلال دولتی غیر از حل مسایل سیاسی‌ و اقتصادی و اجتماعی که تحکيم بخشنده‌ي پایه‌های آن می باشد، احتیاج به رشد معنوی جامعه دارد. درک تحکیم پایه‌های استقلال با جایگیر شدن ارزش‌های معنوی در شعور مردم، عامل تأمین و تعمیم وحدت افراد کشور و منطقه‌های گوناگون آن است.

اگر از همین برج نظر افکنيم، پس نوروز نه تنها یک جشن آغاز سال، احیاء طبیعت، خرّمي‌ روزگار، بلکه تکان دهنده‌ي اندیشه‌ي وحدت عالم ‌وآدم، شناسایی  تاریخ پرغناي ملی و عامل تقويتي افتخار ملی می باشد. بر اثر فیض نوروز، شهرها‌ و ناحیه‌ها، کوچه ‌و خیابان‌ها، اداره‌‌ها‌ و خانه‌های استقامتی [مسکونی]، باغ‌ها ‌و چمن‌ها آباد‌تر، پاک‌تر، دل آرا‌تر می گردند.

چنانکه مورخان خبر داده‌اند‌، جشن نوروز پیش از همه با پاکي‌ تن و فکر توأم      بوده است. عبدالعظيم رضایی، با استناد به سخنان پیشنیان، در باره‌ي برگزاری جشن نوروز چنین ذکر کرده‌است: «ایرانیان باستان پیش از این که سال نو تحویل شود، بدن خود ‌را پاک و پاکیزه می کردند و تن پوشي نو در بر نموده، عطر ‌و گلاب به خود می زدند و با همدیگر روبوسی می کردند، کوچک‌تران‌ دست بزرگان را مي بوسيدند. در این روز فرخنده اسیران و زندانیان مورد بخشش قرار می گرفتند و آزاد می شدند و خوان ویژه ای به نام خان نوروزی مي گستردند و در آن شیرینی، شراب، شمع، آینه، گل، سبزه، نقل، مجمر آتش و عود و عنبر مي چيدند و نیز خوراک‌ها و نوشیدنی هاي زیاد در این سفره بود».

اساسا هفت روز ‌را برای بزرگداشت نوروز تخصیص داده بودند. چنانچه، از روز اول فروردین سه روز برای ديدار بين خویش ‌و تبار، از روز سوم تا ششم دیدار‌های همگانی و جشن‌ را به نام «زپيتون» برگزار می کردند. و همین طور هر سه روز به یک مراسم بخشیده شده بود، که تا روز بیست و یکم فروردین ادامه می یافت و روز آخر آن گردش‌های عمومی و خرسندی بیرون از شهر ادامه می یافت. نوروز واقعاً به حیث جشن مردمی با ساز ‌و طرب، سرود ‌و موسیقی، همشیه همراه بوده است. در جشن نوروز پادشاهان‌ و توانگران به مردم پول ‌و تحفه‌ها می دادند، به خدمت گزاران دولت و سپاهیان رتبه‌ها اهدا می کردند. همین طور، نوروز بیانگر ذوق ‌و سیرت مردم تاجیک و ايراني تبار، نشان دهنده‌ي خصوصیت انسان دوستانه‌ي این مردم و حلقه‌ي ناگسستني تاریخ گذشته و امروز خلق ما می باشد. همچنین بعضی پادشاهان‌ خراج‌ را در نوروز به تاخیر مي انداختند، زیرا پیش از محصول، خراج ستاندن به ضرر مردم و دولت بود. از سنت‌های قدیم نوروزی در کشور ما خوان نوروزی، پاک کاري و آبادکاري، لباس نو پوشیدن، هرگونه بازی‌های شوق آور برای کودکان ‌و جوانان، از قبیل تخم مرغ جنگی، خروس جنگی، کبک جنگی رواج دارد. از رسوم باستانی آغاز کار‌های دهقانی به سر کشت جمع شدن و با احترام آغاز کار ‌را به موی سفیدان‌سپردن، نگاه بینی[مواظبت] مخصوص کردن گاو‌های جفتی، به همدیگر آب پاشیدن و غیره تا کنون نیز باقی است‌. این گواه آن است که نوروز جشن عادی نبوده، بلکه جنبه‌های گوناگون زندگی ‌را در بر مي گرفته است.

در دوره‌ي استقلال دولتی در تاجیکستان نوروز شکوه ‌و تجلّي تازه پیدا کرد. بسا رمزاست‌ که در دوره‌ي جهانی شدن یا دقیق‌تر گويم‌، جهان گردان، نوروز به جشن بین المللی تبدیل یافت، چونکه وی ماهيتاً جشن انسان پرورانه و زیبایی پرستی است‌. بنابر این ما، تاجیکستانيان‌، این جشن ‌را همچون میراث مقدّس نیا‌کان و جشن پاکي و زیبایی، بهار ‌و احیا در فضای استقلال ‌و وحدت با شکرگزاری و با شکوه تجلیل می نماییم.

               

 منبع : سایت نوروز


این مطلب را به اشتراک بگذارید


آشنايي با كشور بلغارستان

آشنايي با كشور بلغارستان

آشنايي با كشور بلغارستان

آشنايي با برج‌هاي دوقلوي پتروناس

آشنايي با برج‌هاي دوقلوي پتروناس

ساخت هركدام از برج‌ها به دو پيمانكار از كشورهاي ...

بررسي پرجمعيت ترين شهرهاي كشور ژاپن

بررسي پرجمعيت ترين شهرهاي كشور ژاپن

كلان‌شهر توكيو-كانتو منزلگاه 37 ميليون انسان است، ...

*  
*    
*  
تصویر امنیتی  
در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

Mogo با داشتن نزديك به نيم ميليون نفر مشتري، داراي يك مزيت دائمي به عنوان يك برند تثبيت شده در كانادا مي باشد.
بهاي بهانه

بهاي بهانه

راستي آزمايي يا تشويق به پناهندگي
10 شغل پر درآمد در كانادا

10 شغل پر درآمد در كانادا

مطابق با جديدترين برسي هاي در سال 2017
چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

حدود 28 درصد از ساعات كاري هفتگي صرف ارسال و دريافت ايميل مي شود
كمترين ميزان ماليات بر سود  كسب و كارها در جهان

كمترين ميزان ماليات بر سود كسب و كارها در جهان

در برخي كشور ها ماليات بر سود كسب و كارها بسيار ناچيز است و دولت سهم كمي را دريافت مي كند
كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهاي زيادي در دنيا هستند كه شاهد تعطيلات عمومي بسياري در هر سال مي باشند
توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

معرفي بهترين دانشگاه هاي آزاد كشور بلغارستان
نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

قديمي ترين مدرسه فني بين المللي در بلغارستان
8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

براي بالا بردن سطح زبان خود اين هشت گام را دنبال كنيد
7 دليل براي تحصيل در سوئد

7 دليل براي تحصيل در سوئد

آيا مي دانستيد كه سوئد ميزبان بعضي از معتبرترين دانشگاه هاي دنيا است؟
دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

هشت دانشگاه برتر در نيوزلند در ميان بهترين دانشگاه هاي جهان، در رتبه هاي زير 450 قرار دارند
آشنايي با  نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آشنايي با نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آموزش‌وپرورش در استراليا تجربه‌اي براي كل عمر است
نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

منافع حاصل از تحصيل در استراليا به طور جدي تغييردهنده مسير زندگي است
هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

براي آزمون GRE آماده مي‌شويد؟ يا شايد فقط هنگامي‌كه مردم راجع به فارغ‌التحصيلي و پذيرش مدارس تجاري صحبت مي‌كنند به گوشتان خورده است؟
هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

(Société de transport de Montréal (STM
ارزانترين راه سفر به بلغارستان

ارزانترين راه سفر به بلغارستان

The Cheapest way to get to Bulgaria from Istanbul
جهاني ديگر به نام ژاپن

جهاني ديگر به نام ژاپن

متفاوت ترين كشور جهان از نگاه جهانگردان
سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

اولين تمدن اروپايي ها در بلغارستان شكل گرفت.
بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

اسكي در Bansko و ساير تفريح گاههاي بلغارستان رسما از يك هفته ي ديگر آغاز مي شود
مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

از اواسط ماه نوامبر تا پايان دسامبر، صوفيه پر ازعطر و بوي( نشانه هاي) كريسمس است.
مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم در كشورهاي ديگر به شدت ما را دوست دارند ...
مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

نمايشگاه ملي كانادا يا همان The Canadian National Exhibition – CNE بزرگ‌ترين و مهم‌ترين رويدادي است كه در نيمه دوم آگوست در شهر تورنتو برگزار مي‌شود
زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

تقريبا 60 ميليون ايتاليايي زبان در ايتاليا زندگي مي‌كنند، نيم ميليون در سوئيس كه يكي از چهار زبان رسمي آن ايتاليايي است و يك و نيم ميليون نفر هم در فرانسه و يوگسلاوي سابق
وسايل  مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

وسايل مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

اگر ميخواهيد در زمان ورود به كانادا با مشكلي روبه رو نشويد اين نكات را رعايت كنيد
سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

اين شهر جذاب و ديدني شناخته شده ترين و آشناترين افق‌هاي شهري دنيا را به خاطر بندرگاه مشهور خود دارد