مناسبت هاي ماه مي

مناسبت هاي ماه مي1392/03/11

ويزاي كار نيوزيلند

ويزاي كار نيوزيلند1392/03/11

معرفي ويزاي كارآفريني بلغارستان

معرفي ويزاي كارآفريني بلغارستان1392/03/08

حرفه برنامه نويسي كامپيوتر و امور رسانه اي در كانادا

حرفه برنامه نويسي كامپيوتر و امور رسانه اي در كانادا1392/03/08

كارآفريني در بريتانيا با سرمايه اي كمتر از 200000 پوند

كارآفريني در بريتانيا با سرمايه اي كمتر از 200000 پوند1392/03/08

هنرمند ميليون دلاري ايران

نام «فرهاد مشيري» شايد در ايران فقط براي اهالي و علاقه‌مندان به هنرهاي تجسمي آشنا باشد اما در ديگر سوي جهان بسياري از مجموعه داران غربي و اروپايي و اهالي خاورميانه پيگير آثار او هستند، هنرمندي كه به عقيده بسياري كشف بزرگ حراجي‌ها است و با سبكي كه منحصر به خود اوست آثارش را ارائه مي‌دهد.1392/03/08

سايت مخصوص اداره پست كانادا

سايت مخصوص اداره پست كانادا1392/03/08

ايراني ها به كدام كشور ها بيشتر مهاجرت مي كنند؟

ايراني ها به كدام كشور ها بيشتر مهاجرت مي كنند؟1392/03/08

جهت يابي با روش هايي خاص در يافتن شغل

جهت يابي با روش هايي خاص در يافتن شغل1392/03/08

فرصت كارآفريني بين المللي

فرصت كارآفريني بين المللي1392/03/08

بيزينس پلان و طريقه درست نوشتن آن چيست

يك طرح تجاري، نوشته‌اي توصيفي و جامع در مورد كسب و كار يك موسسه، گروه يا فرد كارآفرين است.كارآفريني و ايجاد هر نوع كسب‌ و كار جديد اغلب با مخاطراتي همراه مي‌باشد1392/03/07

چهار حرفه مورد تقاضاي كشور كانادا در بخش مراقبت هاي بهداشتي

چهار حرفه مورد تقاضاي كشور كانادا در بخش مراقبت هاي بهداشتي1392/03/07

مصاحبه باكسي كه بتازگي در مصاحبه تركيه شركت كرده است

مصاحبه باكسي كه بتازگي در مصاحبه تركيه شركت كرده است1392/03/07

اخبار و وقايع جهان در آپريل 2013

اخبار و وقايع جهان در آپريل 20131392/02/09

تجربياتي شخصي كه بدون استرس در سفارت كانادا آزمون مصاحبه داد

تجربياتي شخصي كه بدون استرس در سفارت كانادا آزمون مصاحبه داد1392/02/09

ثبت شركت در مالزي

ثبت شركت در مالزي1392/02/02

كار و سرمايه گذاري در امارات متحده عربي

كار و سرمايه گذاري در امارات متحده عربي1392/02/02

فرصت كارآفريني بين المللي

فرصت كارآفريني بين المللي1392/02/02

ويزاي موقت پزشكان (422) استراليا

ويزاي موقت پزشكان (422) استراليا1392/02/01