پنج قدم تا انطباق پذيري با محيط جديد در كشور كانادا

پنج قدم تا انطباق پذيري با محيط جديد در كشور كانادا1391/11/05

چگونه رزومه مناسبي بنويسيم ؟

رزومه يا كارنامك متن يا نوشته اي است چند صفحه اي حاوي اطلاعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار كارفرمايان قرار مي گيرد1391/11/05

گفت و گو با محمد ستون زاده مربي رزمي كار مقيم مالزي

زندگي درمالزي را خيلي راحت ديدم، سرزميني سبز با مردماني آرام و مهربان و تصميم به اقامت گرفتم1391/11/01

سودآورترين مشاغل كوچك در كانادا در سال 2012

بي شك تاكنون در مورد اقتصاد در هم ريخته ي جهاني و اثرات مخرب باالقوه ي آن شنيده ايد.اما در نگاه كلي براي كساني كه مي خواهند يك شغل كوچك راه اندازي كنند يا يك سرمايه گذاري كوچكي داشته باشند موضوع تاثيرگذاري به حساب نمي آيد زيرا مردم در همه حال نيازمندي هايي دارند و براي برطرف كردن آن هزينه مي كنند1391/10/24

فرصتهاي كارآفريني بين المللي

فرصتهاي كارآفريني بين المللي1391/10/24

اخذ اقامت اروپا

اخذ اقامت اروپا1391/10/24

٩ راهكار موفقيت در كارآفريني

كارآفرينان موفق نگاه نو و متفاوتي به كار و زندگي‌شان دارند. تفاوت آنها با كارآفرينان ناموفق ظريف اما قابل تميز است1391/10/24

دختر ايراني در بين 100 كارآفرين برتر جهان

دختر ايراني در بين 100 كارآفرين برتر جهان1391/10/24

ارائه ي خدمات به تازه واردين در ايالت اونتاريو

ارائه ي خدمات به تازه واردين در ايالت اونتاريو1391/10/24

بازار كار و درآمد هاي پرستاران در كانادا

بازار كار و درآمد هاي پرستاران در كانادا1391/10/24

فرصتهاي كاري بين المللي

فرصتهاي كاري بين المللي1391/10/24

ويزاي اقامت دائم كاري مستقل استراليا(189)

ويزاي اقامت دائم كاري مستقل استراليا(189)1391/10/24

شغل حسابداري در كبك

حسابداري يكي از مشاغل نظام مند در كاناداست.نياز به نيروي كار در اين شغل مانند مشاغل ديگر در صنعت خدمات مالي (مدير مالي و ...) سبب مهاجرت بسياري از كارمندان اين حرفه به كانادا شده است1391/10/24

آخرين تحولات دنياي پرستاري در كانادا

آخرين تحولات دنياي پرستاري در كانادا1391/10/24

فرصتهاي اسكان در خارج از كشور

فرصتهاي اسكان در خارج از كشور1391/10/24

فروشگاه هاي زنجيره اي مكسي

فروشگاه هاي زنجيره اي مكسي1391/10/24

مصاحبه با ايرانيان موفق ساكن خارج از كشور

مصاحبه با ايرانيان موفق ساكن خارج از كشور1391/10/24

تغييرات جدول امتياز بندي قوانين فدرال كانادا

تغييرات جدول امتياز بندي قوانين فدرال كانادا1391/10/24

مصاحبه با افراد موفق در آزمون زبان فرانسه

مصاحبه با افراد موفق در آزمون زبان فرانسه1391/10/24